P/S-Tyroxin, P/S-fritt T4

Definition

  • Tyroxin (T4) är ett hormon som produceras i sköldkörteln vid stimulering av TSH.
  • Tyroxin utgör en cirkulerande transportform av tyreoideahormon och ombildas i vävnaderna till trijodtyronin (T3), som är det biologiskt aktiva ämnet.
  • Det mesta av tyroxinet är bundet till transportproteiner i blodet, men en liten andel <0,03 % är inte proteinbundet, så kallat fritt tyroxin som är biologiskt aktivt.
  • FT4 är förkortning för fritt tyroxin.
  • Koncentrationen av fritt tyroxin påverkas inte av förändrade proteinnivåer och är därför den mest pålitliga undersökningen.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.