P/S-Urat

Definition

  • Urat (urinsyrans salt) är slutprodukten vid metabolism av purinerna adenin och guanin som är byggstenar i nukleotider, DNA, RNA, ATP och cAMP.
  • Varje dygn produceras ungefär 5–6 mmol urat 3–4 mmol kommer från nedbrytning av puriner som produceras i kroppen, resten kommer från maten.
  • Merparten (70 %) av det producerade uratet urskiljs i urinen, resten bryts ned i tarmkanalen.
  • Urat filtreras fritt i njurarnas glomeruli, men merparten reabsorberas i proximala tubuli med hjälp av transportmolekylen URAT1:
    • Denna reabsorption hämmas av ämnen med urikosurisk verkan som probenecid och salicylat (i höga doser), och stimuleras av ökad plasmakoncentration av anjoner som ß-hydroxybutyrat, acetoacetat, laktat och salisylat (i låga doser), som utskiljs i utbyte mot urat

Relation till sjukdomar

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.