P/S-Urea

Definition

  • Urea (urinämne) bildas genom nedbrytning av amminosyror och utgör den mest betydelsefulla kvävemetaboliten.
  • Urea bildas i levern och utsöndras huvudsakligen i urinen. Cirka 25–40 % av urea diffunderar ut i tarmlumen och bryts ned av bakterier.
  • Den normala ureaproduktionen är 0,5–0,7 mol/dygn, men den kan öka vid ökat proteinintag eller ökad proteinkatabolism.
  • Urea fördelas ungefär som vatten i kroppen. Membran som är permeabla för vatten är även permeabla för urea.
  • Mätning av ureakoncentrationen används för att bedöma graden av uremi. Detta bygger på antagandet att P/S-Urea är korrelerad till toxiska nedbrytningsprodukter vid njursvikt.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Utvärdering av värden uanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.