U-VMA, vanillinmandelsyra

Definition

  • Vanillinmandelsyra (3-metoxy-4-hydroxymandelsyra) är den dominerande nedbrytningsprodukten i urinen från adrenalin och noradrenalin.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Förberedelser

Provtagning

Felkällor

Bedömning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.