P/S-Vitamin B12, kobalamin

Definition

  • Vitamin B12, kobalaminer, är en grupp närbesläktade vattenlösliga substanser som är nödvändiga spårämnen i djurriket.

Varifrån får människan vitamin B12?

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.