P/S-Vitamin D

Definition

 • Vitamin D betecknar dels vitamin D3 kolekalciferol (animaliskt ursprung), dels vitamin D2 ergokalciferol (vegetariskt ursprung). Båda formerna har ungefär samma biologiska aktivitet.
 • D-vitamin (vitamin D3) bildas i huden från 7-dehydrocholesterol vid UVB-strålning. Vitamin D2 och D3 absorberas i tarmen från livsmedel som innehåller D-vitamin och från kosttillskott.1
 • Effekter av D-vitamin:
  • D-vitamin är ett hormon med komplexa funktioner
  • Huvudfunktionen för D-vitamin är att öka absorptionen av calcium från tarmen
  • D-vitamin har även andra systemiska effekter eftersom 1,25(OH)2D-receptorer också finns i annan vävnad som paratyreoidea, ben, njurar, hud, hjärna, hypofys, aktiverade lymfocyter och olika tumörer
 • Omsättning i kroppen:
  • 7-dehydrocholesterol ombildas i levern till 25-hydroxyvitamin D (25-(OH)D3), som i njurarna ombildas till 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D3)
  • D-vitaminer lagras i fettvävnad. Eftersom leverns syntesförmåga är mycket stor antas det att plasma-25(OH)D3 avspeglar individens samlade D-vitaminstatus2
  • Mätning av plasma-1,25(OH)2D3 är inte lämpligt för bedömning av D-vitaminstatus, eftersom denna metabolit står under aktiv hormonell reglering och även kan vara kompensatoriskt förhöjd vid lättare grader av osteomalaci, men används som mått på ämnesomsättningen av calcium och fosfater vid njursvikt
 • Mätning av D-vitamin:
  • Immunokemiska och masspektrometriska metoder används för mätning av P/S-vitamin D koncentrationen1. Metoderna har olika känslighet och specificitet
  • Vitamin D status karakteriseras genom mätning av P/S-25-hydroxyvitamin D (P/S-25(OH)D3, ensamt eller tillsammans med P/S-25(OH)D2
  • Det råder stor oenighet om värdet av mätning av vitamin D. Koncensus är att begränsa mätningarna till riskgrupper, det vill säga till malnutrierade och till patienter med relaterade sjukdomar, till exempel uttalad osteoporos och äldre
  • Sedan 2015 har man föreslagit att alla mjölk och mjölkliknande produkter ska berikas med vitamin D. Förslaget behandlas 2017 av EU.

D-vitaminbrist

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.