P/S-Zink

Definition

 • Totalkoncentration av zink (Zn) i serum eller plasma, uttryckt i µmol/L.
 • Zink är ett spårämne som transporteras i blodet bundet till albumin (60–70 %) och alfa2-makroglobulin (30–40 %), samt i mindre omfattning till transferrin och fria aminosyror.
 • Funktioner:
  • Zink ingår i många enzym och spelar en viktig roll i proteinsyntesen. Zink är särskilt viktigt när det handlar om tillväxtprocesser och i sårläkning
  • Har betydelse för vissa sensoriska kvaliteter, i synnerhet lukt och smak
 • Zinkbrist:
  • Kan ge många olika symtom
  • Vävnader som är särskilt sårbara vid zinkbrist är hud och testiklar, samt övrig vävnad som växer snabbt
  • Symtom som kan kopplas till zinkbrist är försämrad smakförmåga, reducerad tillväxt, hypogonadism hos män, dålig sårläkning, hudsymtom, nedsatt aptit, anorexi, trötthet och nedsatt immunförsvar
  • En diet med mycket lite protein och rikligt med fibrer kan leda till zinkbrist
  • Magert kött innehåller mycket zink

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.