Hjälp & Kontakt

Patientinformation i digitalt format

Här är länken till patientinformationen i digitalt format. Denna länk är tillgänglig för alla på medibas.se

QR-kod

Avläsning av QR-koden leder till patientinformationen i digitalt format

Kontakt

  • Frågor eller tips till redaktionen: e-post redaktion@medibas.se
  • Frågor om abonnemang och lösenord: telefonnummer 08 409 322 90 eller e-post kundservice@medibas.se
  • Skicka post: Medibas AB, Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm
  • Sociala Medier: Vi finns på Facebook och LinkedIn.

Vi på Medibas hjälper gärna till med frågor kring abonnemang och är tacksamma för återkoppling och förbättringsidéer. Vi har dock ingen möjlighet att ge råd i enskilda medicinska ärenden.

Abonnemang 

Hur får jag tillgång till Medibas?

För att få tillgång till Medibas måste du eller din arbetsgivare teckna ett abonnemang. För alla frågor kring kostnader, villkor etc, kontakta Kafai Wong på kafai.wong@medibas.se eller 0739-578 977.

Vad kostar det att abonnera på Medibas?

För prisuppgifter som gäller just den verksamhet där du arbetar eller på ditt universitet, kontakta Kafai Wong på kafai.wong@medibas.se eller 0739-578 977.

Hur förnyar jag mitt abonnemang på Medibas?

Ditt abonnemang förnyas automatiskt. Om du vill avsluta abonnemanget, kontakta Kafai Wong på kafai.wong@medibas.se eller 0739-578 977. 

Inloggning

Hur kommer jag igång med Medibas?

I samband med att du får ett abonnemang får du också ett lösenord som du ska använda, i kombination med den e-postadress som är anmäld till oss. Med hjälp av dina inloggningsuppgifter kan du logga in på medibas.se på alla datorer, förutsatt att det finns en internetförbindelse.

Vad gör jag om jag har glömt lösenordet?

Om du har glömt ditt lösenord kan du klicka på länken ”Glömt lösenord?” i inloggningsrutan. Skriv in din e-postadress så skickas ett nytt lösenord till dig.

Vi som arbetar på Medibas

VD

Isabelle Cehlin, specialistläkare geriatrik

 

Tel: 0704-557 267

E-post: isabelle.cehlin@medibas.se

Chefredaktör

Anna Nager, docent, specialistläkare allmänmedicin

 

Tel: 0707-422317

E-post: anna.nager@medibas.se

Medicinsk redaktör

Remy Waardenburg, specialistläkare allmänmedicin

 

E-post: remy.waardenburg@medibas.se

Gita Singh.jpg

Medicinsk redaktör

Gita Singh, specialistläkare allmänmedicin

 

E-post: gita.singh@medibas.se

Veronica Pahlberg_ medicinsk redaktör.jpg

Medicinsk redaktör

Veronica Pahlberg, specialistläkare allmänmedicin

 

E-post: veronica.pahlberg@medibas.se

Medicinsk redaktör

Athena Adeli, legitimerad läkare (ST-läkare)

 

E-post: athena.adeli@medibas.se

Kundansvarig

Kafai Wong 

Tel: 0739-578 977

E-post: kafai.wong@medibas.se

Kontakta vår kundansvarig Kafai Wong om du vill veta mer om hur verksamheter som din har nytta av Medibas och för att få ett kostnadsförslag.

Kundrelationer

Linda Käll 

Tel: 0703-017 761

E-post: linda.kall@medibas.se

Har du redan tillgång till Medibas? Kontakta Linda Käll för att boka en visning av alla funktioner i Medibas.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.