Kontaktinformation

Vi på Medibas hjälper gärna till med frågor kring abonnemang och är tacksamma för återkoppling och förbättringsidéer. Vi har dock ingen möjlighet att ge råd i enskilda medicinska ärenden.

Medibas

Frågor om abonnemang och lösenord, telefonnummer +46 8 409 322 90 eller e-post: kundservice@medibas.se

Frågor eller tips till redaktionen, e-post: redaktion@medibas.se

Adress: Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm

Webbplats: www.medibas.se

Vi finns också på Facebook och LinkedIn.

VD

Isabelle Cehlin, specialistläkare geriatrik

 

Tel: 0704-557 267

E-post: isabelle.cehlin@medibas.se

Chefredaktör

Anna Nager, docent, specialistläkare allmänmedicin

 

Tel: 0707-422317

E-post: anna.nager@medibas.se

Medicinsk redaktör

Remy Waardenburg, specialistläkare allmänmedicin

 

E-post: remy.waardenburg@medibas.se

Gita Singh.jpg

Medicinsk redaktör

Gita Singh, specialistläkare allmänmedicin

 

E-post: gita.singh@medibas.se

Medicinsk redaktör

Athena Adeli, legitimerad läkare (ST-läkare)

 

E-post: athena.adeli@medibas.se

Kundansvarig

Kafai Wong

 

Tel: 0739-578 977

E-post: kafai.wong@medibas.se

Kontakta vår kundansvarig Kafai Wong om du vill veta mer om hur verksamheter som din har nytta av Medibas och för att få ett kostnadsförslag.

Kundrelationer

Linda Käll

 

Tel: 0703-017 761

E-post: linda.kall@medibas.se

Har du redan tillgång till Medibas? Kontakta Linda Käll för att boka en visning av alla funktioner i Medibas.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.