Kontaktinformation

Vi på Medibas hjälper gärna till med frågor kring abonnemang och är tacksamma för återkoppling och förbättringsidéer. Vi har dock ingen möjlighet att ge råd i enskilda ärenden.

Medibas

Adress: Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm

Frågor om abonnemang och lösenord tel: +46 8 409 322 90, e-post: info@medibas.se

Frågor eller tips till redaktionen tel: +46 8 409 322 25, e-post: support@medibas.se

Webbplats: www.medibas.se

 

 

VD
Fredrik Andersson, 
Tel: 0704-557 267
E-post: fredrik.andersson@bonnierhealthcare.se
Isabelle Cehlin.jpg

Affärsområdeschef 

Isabelle Cehlin, specialistläkare geriatrik
Tel: 0704-557 267
E-post: isabelle.cehlin@medibas.se

Anna Nager.jpg

Chefredaktör

Anna Nager, medicine doktor, specialistläkare allmänmedicin

Tel: 0735-587 552
E-post: anna.nager@medibas.se

Remy Waardenburg.jpg

Medicinsk redaktör

Remy Waardenburg, specialistläkare allmänmedicin

E-post: remy.waardenburg@medibas.se

 

Medicinsk redaktör

Athena Adeli, legitimerad läkare

E-post: athena.adeli@medibas.se

Emese Gerentser.jpg
 

Medicinjournalist 

Emese Gerentsér

E-post: emese.gerentser@medibas.se

Ingvar glad.jpg

Adjungerad expert för den medicinska redaktionen

Ingvar Krakau, docent, specialistläkare allmänmedicin


E-post: ingvar.krakau@ki.se

 
 
 
 
 

Kundansvarig

Kafai Wong

Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.