Om Medibas

Målsättning

Medibas vill föra ut och snabbt tillgängliggöra evidensbaserad kunskap i den kliniska vardagen.

Det överordnade syftet är att ytterligare förbättra sjukvårdens kvalitet och att bidra till att patienter i hela Sverige får en så likvärdig vård som möjligt. Medibas ska också bidra till att främja samverkan mellan vårdgrenar och över organisationsgränser.

Målgrupp

Vilka står bakom?

Innehåll 

Medibas och sekretess

Sakkunniga


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.