Redaktörer och sakkunniga

Chefredaktör:

Anna Nager, medicine doktor, specialist i allmänmedicin, anna.nager@medibas.se

Medicinska redaktörer:

Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, remy.waardenburg@medibas.se

Gita Singh, specialist i allmänmedicin, gita.singh@medibas.se

Athena Adeli, legitimerad läkare, athena.adeli@medibas.se

Sakkunniga:

För uppgift om jäv hos sakkunniga, var vänlig kontakta redaktionen.

 • Paul Ackermann, docent och bitr överläkare, Ortopediska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Lars Agréus, professor och distriktsläkare, Öregrunds vårdcentral
 • Maria Albertsson, professor och överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping
 • Faris Al-Khalili, med dr och specialist i kardiologi, Hjärt-lung- och allergimottagningen, Sophiahemmets sjukhus
 • Soo Aleman, docent och specialistläkare, Gastrocentrum medicin, Karolinska universitetssjukhuset
 • Bert Andersson, docent och överläkare, Kardiologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Bengt Andrae, överläkare, Kvinnokliniken, Länssjukhuset Gävle-Sandviken
 • Sergej Andréewitch, överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset
 • Tor Ansved, docent och specialist, Neurology clinic, Sophiahemmet, Stockholm
 • Lars-Gunnar Arnesson, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Linköping
 • Peter Aspelin, professor och överläkare, Röntgenkliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Anna Axelsson, specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård, Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Lars Backlund, med dr och distriktsläkare, Centrum för Allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Björn Barenius, med dr och överläkare, Ortopedavdelningen, Södersjukhuset, Stockholm
 • Magnus Becker, docent och överläkare, Plastikkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Mikael Behrendtz, överläkare, barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping
 • Lennart Bergfeldt, professor och överläkare, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborg
 • Kerstin Berntorp, professor och överläkare, Endokrinologen, Skånes universitetssjukhus
 • Leif Bjermer, professor och överläkare, Lung- och allergikliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Gudrun Björkhem, docent och överläkare, Barnhjärtcentrum, Skånes universitetssjukhus
 • Margareta Blomdahl, överläkare, Psykiatriska konsultenheten, Psykiatri Sydväst, Huddinge
 • Per Blomström, docent och överläkare, Kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Gunilla Bolinder, docent och överläkare, Klinisk Träningscentrum och FoU-ledningen, Karolinska universitetssjukhuset
 • Stefan Borg, docent och beroendeläkare
 • Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap och leg psykolog, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska institutet
 • Sven Britton, professor emeritus och överläkare, Utlandsmottagningen vid Cityakuten, Stockholm
 • Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Maria Böhme, med dr och överläkare, Hudkliniken/Barnhudmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset
 • Honar Cherif, med dr och överläkare, Hematologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Leif Dahlberg, professor och överläkare, Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Ingrid Dahlman, docent och överläkare, Endokrinologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Jan-Erik Damber, professor och överläkare, Enheten för urologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Caroline Simberg Danell, specialist i dermatologi GHP Hudcentrum Hagastaden, Stockholm
 • Jan Dolata, med dr och överläkare, Öron-, näs- och halsmottagningen, Helsingborgs lasarett
 • Ann-Sofi Duberg, med dr och överläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
 • Ulrika von Döbeln, docent och överläkare, Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
 • Ingrid Ekenman, överläkare ortopedisk kirurgi, Capio Artro Clinic, Sophiahemmet, Stockholm
 • Olov Ekwall, docent och specialistläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Tore Eliasson, docent och överläkare, Smärtcentrum, Angereds Närsjukhus
 • Maria Engman, med dr och överläkare, Kvinnokliniken, Västerviks sjukhus
 • Ulla-Britt Ericsson, docent och specialist invärtesmedicin och endokrinologi, Malmö
 • Mats Eriksson, docent och överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska universitetssjukhuset
 • Nils Eriksson, docent och fd överläkare, Lung- och allergimottagningen, Halmstad
 • Birgitta Essén, docent, lektor och överläkare, Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Birgitta Evengård, professor och överläkare, Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • My Falk, överläkare, STD-mottagningen, Universitetssjukhuset Örebro
 • Lars-Ove Farnebo, professor emeritus och överläkare kirurgi, Karolinska institutet
 • Helena Filipsson Nyström, med dr och specialist i internmedicin, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Britt Friberg, docent och överläkare, Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus/Malmö
 • Kristina Gemzell-Danielsson, professor och överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Bengt Gerdin, professor och överläkare, Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Hans Gilljam, seniorprofessor och läkare, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet
 • Ylva Ginsberg, med dr och överläkare, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB, Stockholm
 • Inger Gjertsson, överläkare och docent, Reumatologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Kristina Glise, överläkare, Institutet för stressmedicin, Göteborg
 • Lars Gottberg, överläkare, Allergimottagningen, Vo Internmedicin, Södersjukhuset
 • Anders Gottsäter, docent och överläkare, Kärlkliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Fredrik Ghosh, docent och överläkare, Ögonkliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Theo Gülen, biträdande överläkare, Lung- och allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Margita Gustafsson, överläkare, Kvinnokliniken, Hallands sjukhus, Kungsbacka
 • Patrik Göransson, leg psykolog, Hallands sjukhus, Halmstad
 • Magnus Hagmar, med dr och överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Lennart Hansson, med dr och överläkare, Lung- och allergikliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Pauline Harper, docent och överläkare, Porfyricentrum Sverige, CMMS, Karolinska universitetssjukhuset
 • Ejda Hassler, specialist i allmänmedicin, Stockholm
 • Hans Hedelin, professor och överläkare, FoU-centrum och urologkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde
 • Gunilla Hedlin, professor och överläkare, Barnallergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna
 • Håkan Hedstrand, med dr och specialistläkare, Hudkliniken, Gävle sjukhus
 • Urban Hellgren, docent och överläkare, Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Per Hellman, professor och överläkare, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Peter Henriksson, professor och överläkare, Enheten för kardiovaskulär medicin, Karolinska institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
 • Fredrik Hjern, specialist i kirurgi, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Johan Hulting, docent och överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm
 • Malou Hultcrantz, professor och specialist i ÖNH-sjukdomar, Karolinska institutet
 • Anders C Håkansson, docent och ST-läkare, Beroendecentrum Malmö, Avd för psykiatri, Lunds universitet
 • Charlotte Höybye, docent samt överläkare i internmedicin och endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset Solna
 • Tord Ivarsson, docent och överläkare, OCD-/Ångestmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Bo Jacobsson, docent och överläkare, Kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Håkan Jarbin, med dr och överläkare, BUP, Länssjukhuset Halmstad
 • Peter Johansson, med dr och överläkare, Medicinkliniken hematologsektionen, Uddevalla sjukhus
 • Gunnar Juliusson, professor och överläkare, Hematologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Martin Jägervall, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö
 • Thomas Kahan, professor och överläkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
 • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
 • Karl Kappinen, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Sundsvalls sjukhus
 • Mikael Karlberg, docent och överläkare, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus samt ÖNH-mottagningen, Trelleborgs lasarett
 • Ingvar Karlsson, docent och överläkare, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi – avdelningen för psykiatrisk epidemiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Andris Kreicbergs, professor emeritus i ortopedi, Karolinska institutet
 • Eva Kumlien, adj professor och överläkare, Neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Ida Kåks, ST-läkare i internmedicin, Gävle sjukhus
 • Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare, sydvästra Skåne
 • Hugo Lagercrantz, senior professor, Karolinska institutet, fd överläkare Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Jan Lapins, med dr och överläkare, Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Olle Larkö, professor och överläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Barbro Larson, docent och specialist i gynekologi och obstetrik, Stockholm
 • Kjell Larsson, professor och specialistläkare, Enheten för lung- och luftvägsforskning, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska institutet
 • Ewa Lassén, överläkare och medicinsk chef, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Jan Lexell, professor och överläkare, Avdelningen för rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus
 • Tomas Lihagen, leg fysioterapeut, Örebro Rehabcenter
 • Tom Lindfors, specialistläkare, Gastrocentrum Aleris specialistvård, Sabbatsberg, Stockholm
 • Christina Lindholm, leg sjuksköterska, med dr och professor i klinisk omvårdnad, Karolinska universitetssjukhuset och Sophiahemmet Högskola, Stockholm
 • Dag Linnarsson, professor och specialistläkare, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet
 • Elisabet Londos, docent och överläkare, Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Ulf Ludwigs, docent och överläkare, Akutkliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Anna Lundh, med dr och överläkare, BUP, Stockholm
 • Hans Lundin, specialist i allmänmedicin och med dr vid sektionen för Allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Staffan Lundström, med dr och överläkare, Palliativt Centrum, Stockholms Sjukhem
 • Birgitta Lytsy, överläkare vårdhygien, Uppsala län
 • Matthias Löhr, professor och överläkare, Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset
 • Claes-Göran Löfdahl, professor och överläkare, Lung- och allergikliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Katarina Lönn, specialistläkare, Verksamhetsområde ortopedi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Bo Magnusson,bitr överläkare, Barnreumatologen, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Peter Magnusson, med dr och överläkare i kardiologi, Gävle sjukhus
 • Clas Malmström, specialistläkare i psykiatrisk rehabilitering och beteendemedicin, Stockholm
 • Kerstin Malmberg, med dr och överläkare, BUP Skärholmen
 • Hanns-Ulrich Marschall, professor och överläkare, Medicinkliniken gastrosektionen, Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg
 • Mikael Matousek,med dr och överläkare, Gottfriesmottagningen, Mölndal
 • Michael Mazya, med dr och specialistläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska universitetsjukhuset
 • Cecilia Mattsson, docent och överläkare, Endokrinsektionen, Medicinkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Jan Milbrink, docent och överläkare, Ortopedi-Protessektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Nina Nabb, leg dietist, Rehab Nordväst, Solna
 • Ricard Nergårdh, docent och biträdande överläkare, Endokrinmottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Håkan Nilsson, odont dr och övertandläkare, Avdelningen för klinisk bettfysiologi, Odontologiska institutionen, Jönköping
 • Petra Nilsson, med dr och biträdande överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Patrik Nordenfelt, specialistläkare, Lung- och allergimottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Agneta Nordenskjöld, professor och överläkare, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Bo Norrving, professor och överläkare, Neurologkliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, med dr och överläkare, Reumatologkliniken, Falu lasarett
 • Lars Olaison, docent och överläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Elisabeth Olhager, med dr och överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Linköping-Motala
 • Magnus Olivecrona, överläkare, Neurokirurgiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • John Paoli, docent och överläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg
 • Ralph Peeker, professor och överläkare, Urologmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Henrik Pelling, överläkare, BUP-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Åsa Petersén, docent och ST-läkare, Psykiatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Sari Ponzer, professor och överläkare, VO ortopedi, Södersjukhuset, Stockholm
 • Christoffer Rahm, doktorand och ST-läkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset
 • Mats Reimer, barndistriktsläkare, Vårdcentralen Mölnlycke
 • Annika Reims, med dr och överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Gerdt Riise, docent och överläkare, Avdelningen för lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Cecilia Rogmark, docent och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Lars Rombo, Överläkare, adjungerad professor, Infektionskliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
 • Lars-Olof Ronnevi, docent och överläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Åke Rundgren, docent och överläkare, Enheten för geriatrik, Göteborgs universitet
 • Roland Rydell, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken/foniatriska avdelningen, Skånes universitetssjukhus
 • Elsa Lena Ryding, docent och överläkare, Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska institutet
 • Stephan Rössner, professor emeritus och överläkare, Överviktsenheten, Karolinska universitetssjukhuset
 • Helena Salminen, med dr, specialist i allmänmedicin och universitetslektor i allmänmedicin vid institutionen Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet
 • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus
 • Ulf Samuelson, docent och specialist i plastikkirurgi, Akademikliniken, Stockholm
 • MariHelen Sandström Falk, med dr och specialist i dermatovenereologi, Hudmottagningen, Carlandergruppen, Göteborg
 • Carlos Saro, med dr och överläkare, Fotkirurgi, Arcademy, Sophiahemmet, Stockholm
 • Bo von Schoultz, professor emeritus och överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Marika Schütz, leg logoped, Sprakar.se, styrelseledamot Svenska Logopedförbundet
 • Birgitta Segebladh, med dr och mödrahälsovårdsöverläkare i Uppsala län
 • Maria Sennström, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Sven-Arne Silfverdal, docent och barnhälsovårdsöverläkare, Norrlands universitetssjukhus
 • Anders Själander, docent och överläkare, Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus
 • Hans Smedje, med dr och överläkare, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Janos Solyom, överläkare, Ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal
 • Birgitta Stener, specialist i allmänmedicin, f.d. överläkare vid Sektion trafikmedicin, Transportstyrelsen
 • Lars Stenhammar, docent och överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
 • Karin Strigård, docent och överläkare, Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Milene Svanå, leg dietist, Medicinkliniken, Hallands sjukhus, Halmstad
 • Carl Göran Svedin, professor och överläkare, Barnpsykiatriska kliniken, Linköping
 • Olle Svensson, professor, ortopediska kliniken, Norrlands unversitetssjukhus
 • Peter J Svensson, professor och överläkare, Koagulationscentrum, Skånes universitetssjukhus
 • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm
 • Eva Swahn, professor och överläkare, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping
 • Carl Swartling, docent och överläkare, Svettmottagningen Hidroskliniken, S:t Görans sjukhus, Stockholm
 • Karl Swedberg, senior professor och överläkare, Enheten för akut och kardiovaskulär medicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • Tore Särnhult, överläkare, Hudmottagningen, Kungsbacka
 • Maria Sääf, med dr och överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska universitetssjukhuset
 • Anne Söderlund, professor och leg fysioterapeut, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås
 • Mikael Tarstedt, överläkare, Hudmottagningen, Karlskoga lasarett
 • Pia Teleman, docent och överläkare, VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus
 • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Sten Thelander, överläkare, Farsta-Skarpnäck Psykiatriska Vårdenhet, Psykiatri Södra, Stockholm
 • Anders Thorell, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Ersta sjukhus, Stockholm
 • Carl Johan Tiderius, docent och överläkare, Barnortopediska enheten, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Jon Tsai, med dr och kirurg specialiserad inom övre gastro, Karolinska Institutet
 • Joanna Uddén Hemmingsson, med dr och överläkare, Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm
 • Maria Unenge Hallerbäck, med dr, klinisk lektor i psykiatri, Örebro universitet och överläkare, barn- och ungdomspsykiatrin, Region Värmland
 • Mirja Vetander, med dr och ST-läkare, Allergi- och lungmottagningen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm
 • Ylva-Britt Wahlin, universitetslektor odontologi, Umeå universitet
 • Lars-Olof Wahlund, professor och överläkare, Geriatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Elisabet Waldenlind, docent och överläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Ulf Wallin, med dr och överläkare barn- och ungdomspsykiatri, Region Skånes Ätstörningscentrum, Lund
 • Lena Wanger, med dr och hudspecialist, Stockholm
 • Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi, NASP, Karolinska institutet
 • Otto Westphal, docent och överläkare, Centrum för pediatrisk tillväxtforskning, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Håkan Widner, adj professor och överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Lars Wiklund, professor emeritus och överläkare, anestesiologi och intensivvård, Uppsala universitet
 • Hans Wingstrand, professor och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Olof Zachrisson, med dr och överläkare, Gottfriesmottagningen, Mölndal
 • Eva Zeisig, med dr och specialistläkare, Ortopediska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Eva Zetterberg, med dr och biträdande överläkare, Hematologi- och koagulatonskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Wilhelm Zetterquist, med dr och specialistläkare, Lung-allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
 • Tomas Zweig, överläkare, Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Hans Ågren, professor emeritus och överläkare, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Kjell Öberg, professor och överläkare, Kliniken för onkologisk endokrinologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Eva Östblom, med dr och specialistläkare, Allergi- och lungmottagningen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm
 • Eva Östlund, med dr och överläkare, Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus
 • Christina Östman Blomberg, med dr och specialistläkare, VO Reumatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Illustrationer

 • Birgitte Lerche, illustratör, i samarbete med redaktörerna för Lœgehandbogen.dk

Animationer

 • Animationer är producerade av Blausen, Inc. Svenska texter inlästa av Jon Torkelsson, med stud och vetenskapsjournalist.

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.